Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Ondřeje Kováře.

Poskytujeme právní služby především v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva. Více informací o rozsahu poskytovaných právních služeb naleznete zde.

Našimi klienty jsou obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikatelské subjekty včetně charitativních a neziskových organizací. Vybrané reference naleznete zde.

Díky úzké spolupráci s dalšími advokáty, daňovými poradci, znalci, překladateli a tlumočníky poskytujeme komplexní právní služby s důrazem na individuální požadavky klienta.

Právní služby poskytujeme v češtině, němčině a angličtině.

V kanceláři působí tito právníci:

Mgr. Ondřej Kovář
advokát

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvoval roční studijní pobyt na Universität Konstanz (Německo). Od roku 2005 do roku 2010 působil ve 3 renomovaných pražských advokátních kancelářích.

Je spoluautorem publikace Občanský zákoník: Komentář / Josef Fiala, Milan Kindl a kol. - 1. vydání - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.

Specializuje se především na korporátní agendu, právní vztahy k nemovitostem a dědické právo.

Hovoří česky, německy a anglicky.


Mgr. Ondřej Loučka
advokát

Ondřej je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu pracoval na právním oddělení vyššího územně správního celku. V advokátní kanceláři Mgr. Ondřeje Kováře působí od roku 2013. Po složení advokátní zkoušky (s hodnocením výtečně) na jaře 2016 byl zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou.

Specializuje se především na oblast soukromého práva, zejména rodinné a pracovní právo.

Hovoří česky a anglicky.