Poskytujeme právní služby především v následujících oblastech:

obchodní společnosti

obchodněprávní smlouvy

soutěžní právo

ochranné známky

nemovitosti

občanskoprávní smlouvy

správa a vymáhání pohledávek

dědictví

manželské majetkové vztahy, rodinněprávní problematika

pracovněprávní poradenství

veřejné zakázky

dopravní nehody a přestupky

Zvláštní specializace: