Způsob stanovení odměny

Odměna za právní služby je účtována na základě dohody s klientem. Odměna může být stanovena ve formě

nebo jiným způsobem v závislosti na okolnostech případu.

V dohodnuté odměně nejsou zahrnuty

K odměně za právní služby se připočítává částka daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši (aktuálně 21 %).

Náhrada nákladů v soudním řízení

Straně, která je úspěšná ve sporu, soud obvykle přizná nárok na náhradu nákladů řízení proti straně, která ve sporu podlehla. Pokud je úspěšná strana zastoupena advokátem, je součástí náhrady nákladů řízení také odměna za zastupování advokátem ve výši stanovené právním předpisem.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora; více informací naleznete zde.